top of page

Våra lösningar

Ett svenskt exportinriktat företag som kombinerar kvaliteter
och kompetens att leverera uppgraderade ekosystemtjänster

Våra metoder

EcoClean vattenfilter

Våra avancerade vattenfilter är designade för att effektivt ta bort föroreningar och föroreningar, vilket ger dig rent, säkert dricksvatten. Genom att kombinera naturbaserade filtreringsmetoder med innovativ SMART-teknik säkerställer vi att ditt vatten inte bara uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna utan också bidrar till restaurering och skydd av ekosystem.

Återställning av vatten ekosystem

Vårt företag är specialiserat på att förbättra naturliga självreningsprocesser genom implementering av naturbaserade lösningar. Genom att använda banbrytande tekniker förbättrar vi vattenkvaliteten, förbättrar den biologiska mångfalden och skapar blomstrande livsmiljöer för vilda djur, mikroorganismer och insekter. Våra projekt fungerar också som vackra rekreationsområden för samhället.

Skapande av urban natur

Med expertis inom miljövänlig stadsplanering förvandlar vi betonglandskap till levande grönområden. Våra lösningar integrerar naturen i stadsmiljöer, stärker den biologiska mångfalden och främjar ett hälsosammare sätt att leva genom att omvandla urbant vattenberövat landskap med blågrön infrastruktur och litet naturligt vatten.

SMART övervakningssystem

Våra SMART-övervakningssystem använder den senaste tekniken för att spåra och analysera vattenkvalitetsparametrar i realtid. Genom att kontinuerligt övervaka vattenförhållandena kan vi snabbt identifiera potentiella problem och vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla och förbättra vattenkvaliteten. Dessa system ger också värdefull data för forskning och välgrundat beslutsfattande när det gäller återställande av ekosystem.

EcoClean vattenfilter

Våra innovativa dagvattenhanteringslösningar hjälper till att lindra de negativa effekterna av urbanisering på vattendrag. Genom att införliva naturbaserade metoder som regnträdgårdar, gröna tak och genomsläppliga trottoarer minskar vi avrinning och filtrerar föroreningar och förbättrar därmed vattenkvaliteten. Dessa metoder bidrar också till skapandet av stadsnatur, vilket förbättrar funktionaliteten i våra städer.

Vattenreningsverk

Genom att utnyttja datadrivna insikter och avancerad automatisering förbättrar vi effektiviteten och effektiviteten i vattenbehandlingsoperationer. Våra lösningar gör det möjligt för vattenreningsverk att minimera energiförbrukningen, minska kemikalieanvändningen och förbättra den övergripande vattenreningsprestandan samtidigt som de upprätthåller en hållbar förvaltning av vattenresurser och säkerställer leverans av rent vatten.

Mountain Sunset
"Jorden tillhör inte oss, vi tillhör jorden. Det är vår plikt att bevara naturens känsliga balans, rena våra vatten och säkerställa livets kontinuitet för framtida generationer."

Mahatma Gandhi

bottom of page