top of page

Vilka vi är

Om oss

baa5 v2.png

BeAquaAgain tillhandahåller multidisciplinära och kompletta lösningar för restaurering av naturliga ekosystem.


Vi tillämpar naturliga processer och biosaneringstekniker för varaktig återhämtning av vatten och mark som förstörts av industriell aktivitet.

Genom att kombinera vetenskaplig kunskap med lokala behov och samhällsbaserade småskaliga lösningar kan vi skala upp till de skräddarsydda behoven. 

Med innovativa filtreringstekniker tar vi bort orenheter och föroreningar, prioriterar hållbarhet och minimerar miljöpåverkan. Vi skapar också nya rekreationsområden, som integrerar grönområden och strandnära utvecklingar för att njuta av samhället. 

Vi strävar efter att förbättra vattenkvaliteten och tillgängligheten genom transformativa projekt. Vårt tillvägagångssätt ersätter linjär vattenanvändning med cirkulära system, vilket främjar hållbart utnyttjande och återanvändning av denna viktiga resurs.

Hörnstenen i vår operativa effektivitet ligger i våra väletablerade och pålitliga partnerskap, kompletterade med vår omfattande företagsexpertis på riktade marknader. Dessa tillgångar kombineras med banbrytande finansiella modeller och avancerade projektledningsverktyg för att driva innovation och leverera optimala resultat.

Teamet av BAA

På BAA är vi stolta över vårt engagemang för spetskompetens inom teknikområdet. Som en uppskattad organisation förstår vi betydelsen av att ha en vetenskaplig rådgivare ombord, utöver vår styrelse. Denna ovärderliga expertis säkerställer att vi upprätthåller den högsta nivån av trovärdighet.

Genom vårt team av experter gör vi det möjligt för oss att utöka vår kunskap utöver vår interna erfarenhet, och kan skicka inbjudningar till kända professorer för deras ovärderliga insikter och bidrag. 

Vår specialisering ligger i transport och export av teknik och kunskap, med fokus på globala marknader snarare än inhemska verksamheter. 

Vårt uppdrag

Vi tror på att skapa en värld där rent vatten och blomstrande ekosystem går hand i hand. Vårt uppdrag är att förse samhällen med nya rekreationsområden som sömlöst integreras med naturen.

Genom att förbättra stadsnaturen och skapa livsmiljöer för vilda djur, mikroorganismer och insekter strävar vi efter att bygga en harmonisk samexistens mellan människor och naturen. Vi är fast beslutna att skapa en väg mot en renare, hälsosammare och mer hållbar framtid.

Innovation

Vi utvecklar och implementerar naturinspirerade regenerativa system och lösningar.

Genomskinlighet

Transparens är kärnan i BeAquaAgain, vägleder vår verksamhet och bygger förtroende.

Tillgänglighet

Digital tillgänglighet för alla kunder att förstå våra affärsidéer genom transparens.

Kärnvärderingar

bottom of page