top of page

Nyheter 

En inblick i alla nyheter om BeAquaAgain

Johan Johansson förklarar problemen han hade, att bevattna sin bostadsfastighet med vatten från den närliggande bevattningskanalen. Han löser sitt problem genom att installera ett självrengörande filter i BAA 90-serien. Lyssna på honom beskriva sin installationsprocess, steg-för-steg, och hur hans system har gynnats sedan installationen.

Johan Johansson förklarar problemen han hade, att bevattna sin bostadsfastighet med vatten från den närliggande bevattningskanalen. Han löser sitt problem genom att installera ett självrengörande filter i BAA 90-serien. Lyssna på honom beskriva sin installationsprocess, steg-för-steg, och hur hans system har gynnats sedan installationen.

Johan Johansson förklarar problemen han hade, att bevattna sin bostadsfastighet med vatten från den närliggande bevattningskanalen. Han löser sitt problem genom att installera ett självrengörande filter i BAA 90-serien. Lyssna på honom beskriva sin installationsprocess, steg-för-steg, och hur hans system har gynnats sedan installationen.

Våra klienter

bottom of page